06.05.2010 Guerilla marketing: klein budget, groot succes

Guerilla marketing: met name internet biedt mogelijkheden om met weinig geld uiterst succesvolle marketing te bedrijven.

Creativiteit en de kwaliteit van je communicatie bepalen het succes. Klein budget, groot succes. Die manier van marketing bedrijven wordt guerilla marketing genoemd.

Guerilla marketing betreft alle onderdelen van de marketing mix. De focus ligt vooral bij de marketingcommunicatie en dan draait het voornamelijk om de Attention uit de AIDA-formule. Vandaar dat de term ‘guerillacommunicatie’ ook vaak opduikt.

Guerilla marketing is niet gebonden aan internet. Sterker nog, de term ‘guerilla marketing’ ontstond al midden jaren zestig van de vorige eeuw. Maar internet biedt wel prachtige nieuwe kansen voor guerilla marketing.

Guerilla marketing is geen aparte vorm van marketing op zich. Het draait om allerlei bekende en gangbare marketingtools. Maar deze tools worden wel op een bijzonder effectieve manier ingezet. Die effectiviteit komt door een benadering die je kunt kenmerken als creatief, slim, verrassend, origineel, bijzonder, onconventioneel, geniaal en vooral: eenvoudig. Het resultaat is maximale aandacht tegen lage kosten.

Het budget is niet de doorslaggevende factor bij het succes van dit marketinginstrument.

Zes pijlers waaraan guerilla marketing dient te voldoen:

1. Is de guerrilla-actie origineel, zowel qua inhoud als qua vorm?

2. Is de guerrilla-actie onverwacht en onvoorspelbaar, kortom: is het een soort overval?

3. Kunnen we met de guerrilla voldoende bereik creëren en dat vergroten door middel van buzz of redactionele aandacht? Kunnen we beelden van de guerrilla-actie maken?

4. Is de guerrilla-actie relevant? Sluit de actie aan op de kernwaarden van het product, danwel het merk, en is die een vertaling daarvan naar de doelgroep?

5. Is de guerrilla-actie op het juiste moment? Speelt die in op de actualiteit, productlancering of gebeurtenis, op de juiste plek en op het juiste moment?

6. Wekt de guerrilla-actie sympathie op?

Bron 1 : http://www.communicatie-centrum.nl/guerilla-marketing-communicatie.html
Bron 2 : Guerilla marketing: hoe het echt werkt! Door Joeroen Mirck

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *